Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL manifesta que el domini www.finquestarragona.com es propietat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL, amb CIF B-55551808, i amb domicili a Rambla Nova, n. 18 Baixos Dret, 43004 TARRAGONA (Tarragona). 
Que FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 2638, Foli 203, Fulla T-43132, inscripció 1a. FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal. 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL, CIF: B-55551808, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis queFINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, pot dirigir-se a: Rambla Nova, n. 18 Baixos Dret, 43004 TARRAGONA (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a informa@finquestarragona.com 
 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL Aquesta web és propietat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. 
 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. 


POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que visitas, las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. Los datos permiten que la página web pueda mantener su información entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el sitio.

Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No pueden ejecutar código y no se pueden utilizar para acceder a tu ordenador.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de la web. Las cookies no pueden dañar su equipo y que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores.

A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:


- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del navegador hasta que se abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.

- Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y la página web las lee cada vez que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se utilizan, generalmente, para facilitar los diferentes servicios que ofrecen las páginas web.

A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestras webs, distinguiendo:

- Las cookies estrictamente necesarias como, por ejemplo, aquellas que sirven para una correcta navegación o las que permiten realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario o cookies que sirven para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

- Las cookies de terceros como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.

- Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico y, en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, con las que los sitios webs recopilan datos estadísticos de la actividad.


Relación y descripción de cookies:

Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente descritas y utilizadas en las distintas webs de Schibsted Classified Media Spain, S.L.:


COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS

ASP.NET_SessionIdIdentificador de sesión
FU_InfoCookieRecuerda si muestra la info de política de cookie
cookietestUsada para comprobar si el navegador usado acepta cookies

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a la configuración de cookies y los diferentes nombres de este “modo privado”:


Internet Explorer 8 y superior; InPrivate
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 2 y superior; Navegación Privada
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Google Chrome 10 y superior; Incógnito
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es