Avís Legal

Resultados de la búsqueda

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL manifesta que el domini www.finquestarragona.com es propietat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL, amb CIF B-55551808, i amb domicili a Rambla Nova, n. 18 Baixos Dret, 43004 TARRAGONA (Tarragona).
Que FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 2638, Foli 203, Fulla T-43132, inscripció 1a. FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL, CIF: B-55551808, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar «Cookies», és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis queFINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, pot dirigir-se a: Rambla Nova, n. 18 Baixos Dret, 43004 TARRAGONA (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a informa@finquestarragona.com
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL Aquesta web és propietat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. FINQUES TARRAGONA MONLLEÓ, SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
Información básica sobre Protección de Datos para el formulario «Contacta ahora»
Responsable FINQUES TARRAGONA MONLLEO SL
Rambla Nova 18, Baixos, 43004 Tarragona Capital (España), con CIF B55551808
Finalidades Gestión de la solicitud de información del inmueble.
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la Política de Privacidad completa en la política de privacidad del cliente
Información básica sobre Protección de Datos para el formulario «Buscamos por ti»
Responsable FINQUES TARRAGONA MONLLEO SL
Rambla Nova 18, Baixos, 43004 Tarragona Capital (España), con CIF B55551808
Finalidades Atender la petición del interesado y enviarle información tanto acerca del inmueble por el que se ha interesado como de otros inmuebles que tengan características similares
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la Política de Privacidad completa en la política de privacidad del cliente
Información básica sobre Protección de Datos para el formulario «Contactar»
Responsable FINQUES TARRAGONA MONLLEO SL
Rambla Nova 18, Baixos, 43004 Tarragona Capital (España), con CIF B55551808
Finalidades Gestión de la solicitud de información del inmueble.
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la Política de Privacidad completa en la política de privacidad del cliente

1. Política de cookies

Almacenamiento local de datos y tecnología similar

1.1. Introducción

La confianza del usuario es importante para nosotros, y por consiguiente, en el Portal nos preocupa proteger su privacidad. Un aspecto importante de esto es proporcionarte toda la información posible sobre cómo utilizamos tus datos de carácter personal, incluso cómo utilizamos el almacenamiento local de datos y tecnología similar.

1.2. ¿Qué significa almacenamiento local de datos, cookies y tecnología similar?

El almacenamiento local de datos implica almacenar diferentes tipos de datos localmente en su dispositivo a través de su navegador web. Los datos almacenados localmente pueden, por ejemplo, contener la configuración del usuario, información sobre cómo navega por nuestros sitios web, qué navegador web utiliza, qué anuncios se han mostrado, y el comportamiento similar en sitios web con los que colaboramos. Los datos almacenados localmente pueden ser utilizados para personalizar el contenido y las funciones en nuestros servicios de forma que sus visitas sean más cómodas y tengan más sentido.

Un método de almacenamiento local de datos son las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo (PC, teléfono móvil o tablet) que nos permiten reconocer su navegador web. Las cookies contienen información principalmente sobre su navegador web y sobre cualquier actividad que se ha producido en él.

Además del almacenamiento local de datos, podemos utilizar otra tecnología similar, como web beacons (o balizas web)/pixel tags (o etiquetas de píxel). Esta tecnología reconoce las cookies y los identificadores, y permite a terceros establecer cookies en su dispositivo. Los web beacons pueden ser utilizados para determinar qué anuncios deben mostrarse en tu navegador web.

En el presente documento, el término «almacenamiento local de datos» se utiliza como término colectivo para cookies, web beacons y otra tecnología similar.

1.3. ¿Por qué el Portal utiliza el almacenamiento local de datos en sus sitios web y apps?

Utilizamos el almacenamiento local de datos para una serie de fines, tales como: permitirnos realizar nuestros servicios; aportarte contenido pertinente, personalizado cuando visitas nuestros sitios web; medir y analizar el tráfico en nuestros sitios web y mejorar nuestros servicios. A continuación, se ofrecen más detalles sobre estos temas.

1.4. ¿Quién más utiliza el almacenamiento local de datos en el Portal?

Utilizamos el almacenamiento local de datos nosotros mismos, y permitimos a nuestros proveedores que lo utilicen cuando nos prestan sus servicios. Estos proveedores están sujetos a acuerdos de encargados del tratamiento de datos, y no se les permite utilizar los datos para fines que no sean proporcionar el servicio que hemos solicitado.

Además de para nuestro propio uso, también ofrecemos a terceros la oportunidad de utilizar el almacenamiento de datos en su dispositivo cuando visitas nuestros servicios. Hemos concebido directrices estrictas sobre cómo terceras partes pueden recoger y utilizar datos relativos a nuestros visitantes. Las directrices indican que los datos sólo pueden ser utilizados para fines definidos con claridad.

1.5. Áreas de aplicación para el almacenamiento local de datos:

 1. Para entregar y adaptar los servicios a su uso

  Se requiere y es necesario el almacenamiento local de datos con el fin de permitirte utilizar nuestros servicios, tales como información sobre su configuración, que nos dice cómo deben presentarse los servicios en tu navegador web.

  También utilizamos el almacenamiento local de datos para adaptar nuestros servicios a su uso lo mejor posible. Por ejemplo, para almacenar la configuración para tus sonidos preferidos, para almacenar información sobre la mejor calidad de vídeo que hay disponible para tu navegador web y la velocidad de Internet, o para permitir el uso de funciones especiales, tales como la opción de almacenar anuncios clasificados o conservar búsquedas previas y listados guardados.

 2. Para analizar y mejorar nuestros servicios

  Utilizamos diversas herramientas de medición que nos proporcionan estadísticas y análisis relativos a nuestros servicios. Estas herramientas nos permiten reconocer el navegador web a lo largo del tiempo y averiguar si el usuario ha visitado el sitio web anteriormente y si es así con qué frecuencia. Estas herramientas nos ofrecen la posibilidad de lograr una visión general de cuántos usuarios únicos tenemos y cómo utilizan nuestros servicios.

  Asimismo, utilizamos la información que hemos recogido y analizado para desarrollar y mejorar nuestros servicios y servicios cooperativos en Adevinta Spain; por ejemplo, averiguando qué servicios generan mucho tráfico o viendo si un servicio está funcionando de manera óptima.

1.6. ¿Cómo puedo gestionar datos almacenados localmente?

Puedes ajustar la configuración en tu navegador web o utilizar programas especiales que han sido desarrollados para gestionar cookies.

La configuración en tu navegador web normalmente muestra una lista de todas las cookies que han sido almacenadas para proporcionarle una visión general y, si lo deseas, para eliminar las cookies no deseadas. Normalmente, puedes indicar que aceptas el almacenamiento de cookies de los sitios web que visitas o de terceros afiliados a dichos sitios web. También puedes escoger ser notificado cada vez que se almacena una nueva cookie. Se proporciona a continuación orientación sobre cómo hacer esto en diferentes navegadores web. Tu navegador web almacena normalmente cookies en una carpeta específica en su disco duro, de forma que pueda examinar también el contenido con más detalle.

El Portal ha preparado también una lista con las principales formas de almacenamiento local de datos presentes en nuestro sitio web y más detalles sobre sus fines. La lista está disponible a continuación en ‘Visión general de la tecnología que utilizamos’.

Sin embargo, las cookies que están presentes en el sitio web cambian con frecuencia, y no todas las cookies son igual de importantes. Por consiguiente, el Portal actualizará con regularidad la lista de qué cookies están disponibles.

Asimismo, hay disponibles servicios que han sido desarrollados especialmente para proporcionar a los usuarios una lista actualizada de cookies y otros mecanismos de seguimiento. Vea un ejemplo aquí http://www.ghostery.com o http://www.disconnect.me.

Ten en cuenta que la desactivación de cookies del Portal puede impedir que nuestros sitios web funcionen adecuadamente. Por ejemplo, puede que tengas que iniciar sesión cada vez que nos visites, y puedes recibir anuncios al azar en lugar de aquellos que son más adecuados de acuerdo a tus búsquedas.

A continuación, se presenta un resumen de cómo los datos almacenados localmente pueden ser gestionados en diferentes navegadores web. Ten en cuenta que este proceso puede cambiar y que las descripciones dadas aquí pueden no estar actualizadas.

1.6.1. Gestión de cookies en Google Chrome

Cómo eliminar cookies:

 1. Ves a Configuración en el menú de su navegador.
 2. Haz clic en Mostrar configuración avanzada.
 3. Haz clic en Eliminar datos de navegación.
 4. Selecciona el período de tiempo para el que deseas eliminar la información en el menú en la parte superior. Si deseas eliminar todas las cookies en el navegador, haz clic en Desde el origen de los tiempos.
 5. Marca Cookies y otros datos de sitios y complementos.
 6. Haz clic en Borrar datos de navegación.
 7. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:

 1. Ves a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en Mostrar configuración avanzada y después haz clic en Configuración de contenido.
 3. En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si desea evitar que todas las cookies se almacenen, haga clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
 4. Haz clic en Hecho.
 5. Cierra la ventana.
1.6.2. Gestión de cookies en Safari

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Preferencias en el menú de su navegador.
 2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. Haz clic en Eliminar todos los datos de los sitios weby después haz clic en Eliminar para eliminar todas las cookies.
 4. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:

 1. Ir a Preferencias en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. En Cookies y datos de sitios webselecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, haz clic en Bloquear siempre.
 4. Cierra la ventana.
1.6.3. Gestión de cookies en Mozilla Firefox

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Opciones en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. Haz clic en Mostrar cookies.
 4. Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar seleccionadas. Haz clic en Eliminar todassi deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
 5. Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:

 1. Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Selecciona la pestaña Privacidad.
 3. En Historial, haz clic en Usar una configuración personalizada para el historial.
 4. Selecciona tus opciones preferidas en Permitir cookies de sitios web. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, desactiva la casilla Aceptar cookies de sitios web.
 5. Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.
1.6.4. Gestión de cookies en Internet Explorer

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Herramientas (icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en Propiedades de Internet.
 3. En la pestaña General – Historial de navegación, haz clic en Eliminar.
 4. Asegúrate de marcar la opción Cookies y datos de sitios web.
 5. Haz clic en Eliminar.
 6. Haz clic en OK.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:

 1. Ir a Herramientas (icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en Opciones de Internet y después haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. Mueve la barra deslizante al nivel deseado. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, selecciona el nivel Bloquear todas las cookies.
 4. Haz clic en OK.
1.6.5 Gestión de cookies en Opera

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
 3. Haz clic en Cookies y después haz clic en Todas las cookies y datos de sitios web.
 4. Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar. Haz clic en Eliminar todas si deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
 5. Haz clic en Hecho.
 6. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:

 1. Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
 3. En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, haz clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
 4. Cierra la ventana.

1.7. ¿Cómo puedo controlar qué información se envía a los anunciantes?

Si deseas controlar qué información se envía a los anunciantes, puedes descargar una cookie de exclusión (opt-out) de diferentes anunciantes o utilizar soluciones alternativas, tales como http://www.youronlinechoices.com/es/. Ten en cuenta que debes seguir el mismo proceso para cada dispositivo que utilices, y para cada navegador web en tus dispositivos.

1.8. VISIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA QUE UTILIZAMOS

1.8.1. Para suministrar y adaptar nuestros servicios
Responsable Nombre de tecnología Descripción Más información
inmofactory.com ASP.NET_SessionId Cookie que genera automáticamente asp.net la primera vez que accedes a la página Sigue nuestras recomendaciones en esta política.
inmofactory.com FU_InfoCookie Recuerda si muestra la información de política de cookie Sigue nuestras recomendaciones en esta política.
inmofactory.com cookietest Cookie que guarda la sesión del usuario Sigue nuestras recomendaciones en esta política.
 • Búsqueda

  € 0 a € 3.000

  Más opciones de búsqueda

  € 0 a € 1.500.000

  Más opciones de búsqueda

Comparar propiedades